სხვა სალომბარდე სესხები

სხვა სალომბარდე სესხები – ეს არის ტექნოკრედიტის მიერ შექმნილი განსხვავებული პროდუქტი, რომლის ანალოგიც არ არსებობს საქართველოს ბაზარზე. სესხის გაცემა ხდება არა ოქროზე, როგორც ეს სხვა ლომბარდებშია, არამედ ნებისმიერ სხვა ნივთზე რომელსაც გააჩნია რაიმე საბაზრო ღირებულება.

შესაძლო დასაგირავებელი ნივთების მოკლე ჩამონათვალი:

 • ელექტრო ტექნიკა
 • საყოფაცხოვრებო ნივთები
 • ავეჯი
 • მასალები
 • ანტიკვარიატი
 • მანქანა-დანადგარები
 • ხელსაწყოები
 • საათები
 • ველოსიპედები
 • გიტარები
 • და სხვა…

თუ თქვენ უკვე ბრძანდებით რომელიმე ლომბარდის მომხმარებელი მაშინ მიიღეთ ინფორმაცია პორტირების სერვისისა და უპროცენტო სესხის შესახებ.

ჩვენთან არის გადახდის მოხერხებული სისტემა:

გადახდის ვადები:

 • 10 დღეში ერთხელ
 • 20 დღეში ერთხელ
 • 30 დღეში ერთხელ

გადახდის პირობა:

 • მხოლოდ პროცენტი
 • ძირი და პროცენტი (საბანკო სისტემა)

ჩვენი პროცენტი არის ონლაინ სესხების პროცენტზე 2-ჯერ მცირე და შეადგენს 5%-ს ყოველ 10 დღეზე.

მსესხებლის ასაკი 16 წლიდან ზევით.