ჩვენ შესახებ

ტექნო კრედიტი - შემოთავაზება

ტექნიკრედიტი არის კომპანია, რომლიც გასცემს ყველა სახის სესხს და ეხმარება მსესხებლებს კრედიტის მიღებაში. პირველად საქართველოში ჩვენ დავნერგეთ სრულიად ახალი ტიპის საკრედიტო პროდუქტები, როგორიცაა:

1) “iPhone კრედიტი ტარების უფლებით” – ამ სესხის მისაღებად საჭიროა მხოლოდ და მხოლოდ იყოთ აიფონის მფლობელი! სესხის გაცემის შემდეგ ტელეფონი მაინც თქვენს ხელში რჩება და განაგრძრობთ ექსპლუატაციას, ჩვენთან რჩება მხოლოდ მისი ყუთი.

2) “ტექნოკრედიტის საყოველთაო სესხი“ – ეს არის სესხის ის სახეობა, რომელიც უმტკიცდება ყველას, ვისაც კი გააჩნია რაიმე სახის სანივთო გარანტია. გარანტია შეიძლება იყოს ნებისმიერი საგანი, რომელსაც გააჩნია რაიმე ფასეულობა მაგ: ელექტრო ტექნიკა, ავეჯი, ანტიკვარიატი, საყოფაცხოვრებო ნივთი, მანქანა – დანადგარები, ნებისმიერი ღირებული ნივთი, რომელიც შეიძლება გამოდგეს უზრუნველყოფად.

3) “ავტოლომბარდი” – ეს არის ავტოლომარდი სადაც სესხი ყველას უმტკიცდება.

4) “ტექნიკის პორტირება” – ვინაიდან ჩვენს ტექნოლომბარდში კონკურენტებთან შედარებით დაბალი პროცენტია, ბევრ მსესხებელს აქვს სურვილი გადმოიტანოს ნივთი ჩვენივე თანხის დახმარებით. ამიტომ ჩვენც წინასწარ გავცემთ სესხს სხვა ლომბარდიდან გადმოსა